Департамент цивільного захисту населення

Сумської обласної державної адміністрації  

40009, м. Суми, вул. Шевченко, 9
тел.(0542) 22-11-89; 61-14-97 (факс); 61-17-18 (кадри).
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Сумської обласної державної адміністрації
від 03.10.2014 N 434-ОДПОЛОЖЕННЯ
про Департамент цивільного захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації

(Нова редакція)

 

1. Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Сумської обласної державної адміністрації. Департамент підпорядкований голові Сумської обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – Служба).

Департамент є органом управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – територіальна підсистема цивільного захисту).

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Служби, розпорядженнями та дорученнями голови Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

реалізація в межах повноважень державної політики у сфері цивільного захисту;

забезпечення виконання завдань територіальною підсистемою цивільного захисту та її ланками;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання в готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь у реалізації державної політики у сфері захисту населення та територій від наслідків Чорнобильської катастрофи.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією; забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає голові Сумської обласної державної адміністрації:

регіональні плани основних заходів цивільного захисту на відповідний рік та здійснює контроль за їх виконанням;

пропозиції щодо утворення та складу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

пропозиції щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації в разі її виникнення;

пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки за умови присутності цивільного населення;

3) подає голові Сумської обласної державної адміністрації та Службі пропозиції:

до проектів державних і регіональних програм щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

щодо включення до проекту державного та обласного бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

стосовно вдосконалення законодавства у сфері цивільного захисту;

4) здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, готує експертні висновки та відповідні рішення комісії щодо рівня надзвичайних ситуацій;

5) організовує роботу із забезпечення готовності міського та позаміського пунктів управління, регіональної системи зв'язку та централізованого оповіщення населення. Здійснює заходи щодо їх модернізації та забезпечення функціонування;

6) здійснює оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту та інформування населення в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

7) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту в вищі ступені готовності;

8) сприяє залученню за призначенням служб та формувань цивільного захисту під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

9) координує діяльність структурних підрозділів з питань цивільного захисту районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

10) розробляє плани та організовує здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та можливих бойових дій в особливий період;

11) організовує роботу евакуаційної комісії в області;

12) організовує роботу з планування укриття населення області в захисних спорудах цивільного захисту (визначення потреби фонду захисних споруд), веде їх облік, бере участь у роботі комісій з питань здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

13) планує та організовує роботу з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

14) готує пропозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

15) організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

16) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп та мережі спостереження і лабораторного контролю з оцінки радіаційної і хімічної обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій;

17) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

18) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

19) утримує на балансі та підтримує в стані готовності до застосування позаміський пункт управління Сумської обласної державної адміністрації в мирний час та організовує його роботу в особливий період;

20) утримує на балансі склади ІІ групи накопичення майна цивільного захисту області, а також матеріально-технічні ресурси регіонального матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню;

21) здійснює в межах компетенції на території області заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації, в особливий період;

22) проводить аналіз та здійснює узагальнення звітів про нещасні випадки невиробничого характеру, наданих органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

23) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

24) контролює стан справ, аналізує та узагальнює матеріали щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері цивільного захисту;

25) готує та подає на розгляд голові Сумської обласної державної адміністрації проекти розпоряджень та доручень з питань цивільного захисту;

26) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

27) бере участь у межах своїх повноважень:

у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

у розробленні проектів розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

у зборі, накопиченні, обробці, аналізі та оприлюдненні інформації про стан техногенної та природної безпеки в регіоні;

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та проведенні аналізу і розслідування причин їх виникнення;

у підготовці для подання голові Сумської обласної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду обласного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації та проведенні підготовки органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації; у здійсненні антитерористичних заходів.

28) разом із управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області:

розробляє проекти регіональних програм з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

подає голові Сумської обласної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також місць їх зберігання;

29) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

30) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

31) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

34) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

35) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

36) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

37) забезпечує захист персональних даних;

38) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань;

5. Департамент має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, документи необхідні для виконання покладених на нього завдань;

брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

організовувати та проводити наради, семінари та навчально-методичні заняття з питань, що належать до його компетенції;

залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів за погодженням з їх керівниками;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

Директор Департаменту має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою Сумської обласної державної адміністрації.

7. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаментом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів;

2) організовує діяльність Департаменту, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

3) подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4) видає в межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання працівниками Департаменту. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчій характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Сумській області.

5) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Департаменту;

6) забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками Департаменту державної служби;

7) вирішує в установленому порядку питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників Департаменту, а також погоджує кандидатури на посади начальників структурних підрозділів з питань цивільного захисту райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення;

8) здійснює видатки в межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту;

9) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень Сумської обласної державної адміністрації;

10) звертається з поданням до відповідної районної державної адміністрації і органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;

11) інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

12) бере участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

13) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює в установленому чинним законодавством порядку розгляд звернень громадян;

15) здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.

8. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту, кошторис, штатний розпис затверджуються головою Сумської обласної державної адміністрації після проведення експертизи відповідними фінансовими органами.

9. Діяльність Департаменту не спрямована на отримання прибутку.

10. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник керівника апарату

держадміністрації Сумської

обласної державної адміністрації

 

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від

наслідків Чорнобильської

катастрофи Сумської обласної

державної адміністраціїС.І.Чаусовська

 

 

 

 

 

 

О.І.Калін